رنـــــــدکــــــده
ورود برای عموم به صرف یک فنجان قهوه قند پهلو آزاد است 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

جلسه امروز هم در همحل همیشگی برقرار شد

پیامک دعوت نامه:


بنازم طنزپردازی دمت گرم
خصوصااهل شیرازی دمت گرم
برای آمدن درجمع رندان
به شوق و ذوق می گازی دمت گرم

اقتراح: (شهرداری درخیابانها خرابی میکند)             ازمرحوم تفکری  پرچانه

پاسخ ها:

الهه خدام محمدی:

شهرداری در خیابانها خرابی میکند
بابتش باید بگیرد جان من ، اسکار را


روح الله همت:

من خودم  صد مرتبه این ماجرا رادیده ام
شهر داری  در خیابانها خرابی میکند
شهردار محترم  هم پشت میزو مسندش
مثل خان لم داده و فکر حسابی میکند
کار او باشد فقط بلعیدن آجیل وموز
گاه گاهی هم خودش را آفتابی میکند
ریش هم دارد نماز و روزه هم باشد بلد
دوستی با اهل بیت انقلابی میکند
طبق دستور عیال محترم هر سال او
بنز خود راگاه قرمز گاه آبی میکند
بی جهت که نیست ایشان درس خوانده سالها
زین سبب آقا کلامش را کتابی میکند
کارهای شهرداری  روی دستش مانده است
گفته که فکری به حال بی حجابی میکند
قافیه تنگ آمده اما دلم آرام نبست
شهرداری در خیابانها خرابی میکند


ادامه مطلب
[ پنجشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 0:2 ] [ دبیر وبلاگ ]
جلسه ی امروز هم در سالن غزل تالار حافظ برگزار شد

 

پیامک دعوتنامه:

ناز ای طناز بامجلس نکن
جمع راباغیبتت دپرس نکن
از کلامت طنز میریزد عزیز
پس دهان را باز کن خس خس نکن
گرکه می آیی سر ساعت بیا
اینقدر در آمدن فس فس نکن

اقتراح : من اگربی سروپایم به توربطی نداره      حسین نعیمی ذاکر(مجرد)
    

ابراهيم زهري:

من اگربي سروپايم به توربطي نداره 
يااگرسربه هوايم به توربطي نداره
گربه مسجدروم و پشت به ميخانه کنم 
درپي ذکرو دعايم به تو ربطى نداره 
 قندخون من اگرگشته فزون از صدوده 
عاشق شربت وچايم به توربطي نداره
 بعديک عمراگرعاشق وشيداشده ام 
چونکه محتاج صفايم به توربطي نداره     

بهرام غلامی (آبدانیو):

من اگر بی سرو پایم به توربطی نداره
تواگرکاخ نشینی چه به مردم چه به من


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 23:13 ] [ دبیر وبلاگ ]

جلسه ی امروز هم در سالن غزل برگزار شد

پیامک دعوت نامه:

دوتادندان لق دارم سری طاس
زبسکه دارم ازروی تو وسواس
برای دیدن رویت خمارم
گهی درحال چرتم گاه خرناس
اگراینهفته درمحفل نیایی
خودم را جردهم مانندکرباس

اقتراح :(ازعشق تو اندرسکراتم تو بمیری)    محمد علی شیوا

جواب ها:

رحيم پيمان:


ازعشق تو اندر سکراتم تو بمیری

در رفته ستون فقراتم توبميرى
****
همه جايم شده درگير آماس
چرا كه خورده ام صبحانه كالباس
سفر كردم ورمهايم بخوابند
شود جاويد جاى بنده زاپاس

ابراهیم زهری:

از عشق تواندرسکراتم توبمیری
 چندی است اسیروجناتم توبمیری 
 شبهاکه توخوابی ومن ازعشق توبیدار 
سودازده ی ان حرکاتم توبمیری       
رخصت بنماتاکه شبی سوی توآیم   
 چون عشق توباشدبرکاتم توبمیری
               
درفصل بهارآیم وبینم گل رویت         
سرمست ازآن چشم سیاتم توبمیری     


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سی ام دی ۱۳۹۴ ] [ 23:15 ] [ دبیر وبلاگ ]

جلسه ی امروز هم در همان جای همیشگی (سالن غزل  تالار حافظ) برگزار شد .


پیامک دعوتنامه:

هنردرطبع ما زوری نمیشه
خصوصا طنز، مجبوری نمیشه
نمیشه گاه سفت وگاه شل بود
هنرمندی که اینجوری نمیشه
بیا یادم بده طناز باشم
که استادی به مغروری نمیشه

اقتراح:کس نمیگوید یکی پول فراوان خورده است       ابوالقاسم حالت
پاسخ ها به پیامک:
علی فروزانفر:

کس نمیگوید یکی پول فراوان خورده است
بنده میگویم فهندژ حق پیمان خورده است
ابوالقاسم صلح جو:

کس نمی گوید یکی پول فراوان خورده است
اختلاس من فقط, در حد"مالی"بوده است     

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۴ ] [ 23:49 ] [ دبیر وبلاگ ]

جلسه ی امروز هم به حولو قوه الهی تشکیل شد

پیامک دعوت نامه:

توکه طنازی وشیطون بلایی
نمکدونی وخیلی باصفایی
همونی که به او رندان بنازند
به شیراز هنرمندان شمایی
شوم قربان تو چون با محبت
میایی انجمن در هرکجایی

اقتراح:گویندکسانی که ز می پرهیزند                     حافظ
( و به روایتی خیام)

جواب ها:


افسانه اکبری:

فهندژ جان نکن چاخان زیادی
بیاییم هر کدام از هر بلادی
ارادت هرکسی دارد به مجلس
بیاید در سر ساعت به شادی  

الهه خدام محمدی:

گویندکسانیکه زمی پرهیزند
دارای ریلستند و پشت میزند
با غبغب و با بلند پروازیشان
در دیده شان هم فقیر و ریزند


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴ ] [ 23:54 ] [ دبیر وبلاگ ]

جلسه ی امروز هم در سالن غزل برگزار شد

پیامک دعوت نامه:

برای اینکه خیلی بامرامی
دوباره می کنم برتو سلامی
ارادت میکند بربنده تاکید
که تا هر هفته بفرستم پیامی
میایی انجمن اینهفته حتما
که هستی قابل هر احترامی

اقتراح : (تمام درد ما تقصیردزداست)                    فهندژ


جواب ها:

غلامحسین همتی:

تمام درد ما تقصیر دزد است
تمام نقشه ها تدبیر دزد است
همیشه ملت بیچاره ی ما
بجای دلخوشی درگیر دزد است
سران مملکت هم خود به نوعی
مداوم در پی تکثیر دزد است

علی اصغر نجفی(اغو):

بله البته که من با مرامم
و از شایستگان احترامم
وزآنجایی که هستم طنزپرداز
به طنازان درود وصد سلامم
***
 تمام درد ما تقصیردزد است
تن شهرام و بابک پس سلامت


ادامه مطلب
[ چهارشنبه دوم دی ۱۳۹۴ ] [ 23:17 ] [ دبیر وبلاگ ]
جلسه ی این همفته هم در سالن غزل تالار حافظ برگزار شد

پیامک دعوت نامه:

محفل رندان که جایی قابل است
جای طنازی وارضای دل است
هرکسی دعوت نمی گرددبه آن
محفل رندان خوب وخوشگل است
آنکه لخ لح میکند در آمدن
خود بداند نصف عمرش باطل است

جواب ها:

رحیم پیمان:

طنزدراين دوره كارى مشكل است
هركه ازآن دورباشدعاقل است
طنزشيرين است در ظاهر، ولى
باطنش سوزنده همچون فلفل است


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۴ ] [ 20:22 ] [ دبیر وبلاگ ]
جلسه ی امروز هم در سالن غزل برگزار شد

پیامک دعوت نامه:

اینهفته شودبدون ناله
این نامه حضورتان حواله
 ششدانگ و تمام کوی رندان
 بانام شماشده قباله
دل رازبرای خودبسوزان
ای یارو رفیق چندساله
در محفل خودبیاکه حتما
باید بخوری زآش خاله
دعوت که شدی اجابتش کن
برطبق شریعت ورساله

جواب ها به پیامک:

عبدالرضا قیصری:

استاد فهندژ گرامی
ای شیر تر از پنیر کاله!
ای آن که کشیده ای دمادم
بر شعر سخیف بنده ماله!
تا برق سه فاز آن سبیلت
با انجمنت در اتصاله-
جهدی کن و با جناب پیمان
یا با عسل و نسیم و لاله-
از چاهک انجمن به در آی
برگرد بیفت توی چاله!
من معتقدم که شعر طنزت
بلبل! چه شبیه پرتقاله!
هم ترشه و هم شبیه شیرین
این باعث فخر و افتخاله!!
یادی بکنی ز بنده خوب است
هرچند که نسبتا محاله.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۴ ] [ 23:43 ] [ دبیر وبلاگ ]
جلسه ی امروز هم در سالن غزل برگزار شد

پیامک دعوت نامه:

ای که هستید یک نویسنده
شاعری طنزگوی وداننده
کل اعضای انجمن روزی
هرکجا بوده ایم پراکنده
یک به یک از من وتو دعوت شد
بابیانی قشنگ و زیبنده
هر کسی بوده غایب وحاضر
هست نامش میان پرونده
بی خیالی برای هر دعوت
شاعران را مباد ارزنده
گرکه روزی به کار مشغولی
کن حواله یکی نماینده
هر که درطنزخود کم آورده
بنشیند به جای بیننده
یابگوید که طبع طنزم نیست
برود سوی ذوق آینده
نقداورابه جان ودل داریم
هرکسی کردنقدسازنده
آن عزیزی که غیبتش کبری است
میشود پس زجمع ماکنده
انجمن هم بدون ما باشد
تاابدماندگار وپاینده

وزن در مصرع 4 از دست فهندژ در رفته ،یکی اونو بگیره!!

جواب ها:

هدایت الله تهرانی نوبندگانی:

می دهم پاسخت کنون بنده
تاکه شایدکنی کمی خنده
بعدازاحوالپرسی وخوش و بش
باتوای مجری ونگارنده
یک دوجلسه چوکرده ام غیبت
شده ام عذرخواه وشرمنده
لیک امروزمی رسم به حضور
تندوباسرعت وشتابنده
داده ای درپیام خودهشدار
که بود تندوتیزوکوبنده
درپیامت زدی به نعل وبه میخ
نرم وآرام وهم گدازنده
روی هم رفته!شعرزیباییست
آفرین بادبرسراینده
مصرع چارمش!ولی دروزن
داشت مشکل که نیست زیبنده
زین جهت عذرخواهم ازاستاد
گرفضولی! نموده ام بنده
چون که حیف است این چنین شعری
حرف بیجا!درآن چپاننده.

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ ] [ 23:22 ] [ دبیر وبلاگ ]
جلسه امروز هم همون جای همیشگی برقرار شد

پیامک دعوت نامه:

طنازکه هست طنزاوقندونبات
باشدبه جهان وجوداوازبرکات
هرهفته بسوی انجمن می آید
داردبه هنرمندی خودنظم وثبات
شخصی که همیشه غیبتش طولانی ست
باید بفرستیم به روحش صلوات
هرکس که جواب این پیامک راداد
معلوم شودکه باشداینک به حیات

حواب ها:

شهدخت روستایی فارسی:

طنازی و شیرین تر از آن قند و نباتی
خوش و خلقی و خوش رویی و شیرین حرکاتی
در محفل رندان جهان جای تو خوش باد
بفرست  به روح من رفته صلواتی
دل زنده نشد با قلم طنز تو دیگر
هر چند که سرچشمه ی صد آب حیاتی
بردار قلم از سر این مرده که افسوس
کردی کفن پاک مرا جمله دواتی
اما چه عجیب است من و  انجمن طنز
هرهفته پیامک بزنیم با تل پاتی

عبدالمحمد صفازاده:

طناز که هست طنز او قند ونبات
طناز نباشد او بود قنادی
گرطنز بگوید او ولی باشد تلخ
باید برود برون از این ابادی
هالو که نگفت طنزی همچون حلوا
در بند فتاده در ره ازادی!!


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۴ ] [ 23:26 ] [ دبیر وبلاگ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

زرويي نصرآباد ميگويد:ته‌مایۀ طنز تلخ است،‌ مثل قهوه که هرچه هم شکر به آن بزنی، اگرچه ابتداشیرینی‌اش را حس می‌کنی؛ اما چیزی که در دهانت ته‌نشین می‌شود و مزه‌اش می‌ماند، همان تلخی‌ست
*********************
تمام رندها از یک قماشیم
نخود هستیم و در هرگونه آشیم
هر آن کس هر غمی دارد بخندد
که ما رندانه در هرجا باهاشیم
...............................................
طنز پردازيم و ذوقي اين هوا داريم ما
چار شنبه ها به دورهم صفاداريم ما
پس بيا تالار حافظ اندكي مانده به پنج
گرمي اين انجمن را از شما داريم ما

**************************
این وبلاگ متعلق است به موسسه ی فرهنگی هنری انجمن طنز فارس و قرار است آثار طنز اعضای این انجمن كه در جلسات هفتگي ارائه مي شود در این جا رونمایی شود.
این انجمن اولین انجمن طنزدر فارس و یا شاید در کشور است که بر اساس مجوز اداره ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در سال 1388 در اداره ی ثبت شرکت ها به شمارۀ 1452 به ثبت رسیده است.
جلسات انجمن چهار شنبه هر هفته از ساعت4.5تا 6.5 بعداز ظهر در تالار حافظ واقع در شیراز چهار راه حافظیه برگزار می گردد و ورود براي همۀ طنز دوستان آزاد است.

اعضا هيئت مؤسس انجمن :

1- سيد جعفر پيراسته
2- محمد جاويد

اعضاء هيئت مديره:

1- رحيم پيمان

2- اسدالله فهندژ سعدي

3- عبدالمحمد صفا زاده
بازرس:

داريوش جاويد تاش

*************************
از نظرات سود مند خود ما را در قسمت نظرات و يا در قسمت (تماس با ما) بهره مند نماييد.
امکانات وب
  • حمزه
  • خوانندگان و بازیگران
  • قالب وبلاگ